นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้

วันมีผลบังคับ: วันที่ 7 กันยายน 2562

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ แอสเทลลา

เว็บไซด์ www.astellacosmetics.com นี้ดำเนินการโดย บริษัท แอสเทลลา คอสเมซูติคอล จำกัด ("บริษัท" หรือ "เรา" หรือ "ของเรา") บริษัทเรายึดมั่นที่จะป้องกันและเคารพต่อความกังวลของท่านเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และให้ความสำคัญแก่ความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับเรา นโยบายส่วนตัวนี้ได้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม วิธีการที่บริษัทนำข้อมูลไปใช้ ผู้ที่เราให้ใช้ข้อมูลร่วมด้วย และมาตรการที่บริษัทใช้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงวิธีการที่ลูกค้าของเราสามารถติดต่อเราเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราได้

ทั้งนี้ โปรดอ่านนโยบายนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อท่านจะได้เข้าใจมุมมองและวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทว่าด้วยเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และมาตรการที่บริษัทใช้ในการดูแลข้อมูล ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านได้ตกลงและยินยอมต่อวิธีปฏิบัติตามที่ได้บรรยายไว้ในนโยบายนี้แล้ว


1. ข้อมูลของท่านที่เรารวบรวม
เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยท่านได้ให้ไว้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของเรา หรือ บนฐานข้อมูลของโซเชียลมีเดียของเรา หรือในการจัดงาน/กิจกรรมคราวใดคราวหนึ่งของเรา เรายังรวบรวมข้อมูลบางอย่างด้วยวิธีการอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้อีกด้วย โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น คุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน


2. ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้
ท่านอาจเลือกวิธีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราได้หลายวิธี เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเมื่อท่านลงทะเบียนสมัครสมาชิกแอสเทลลา สตาร์ คลับด้วยบัญชีผู้ใช้งานของเฟสบุ๊ค หรือเมื่อท่านทำการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจจัดให้แก่เรานั้น อาทิ
 • ข้อมูลในการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขโทรศัพท์อื่น)
 • อายุและวันเกิด
 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน (เช่น  หมายเลขบัญชีธนาคารหรือหมายเลขบัตรชำระเงินของท่าน วันหมดอายุ และที่อยู่สำหรับการส่งใบเรียกเก็บเงิน)
 • ความสนใจในการดูแลรักษาผิวของท่าน รวมถึงปัญหาผิวพรรณของท่าน


3. วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของท่าน
เราอาจใช้ข้อมูลของท่านในการ
 • ตอบคำถาม หรือ ติดต่อสื่อสาร หรือ ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายให้แก่ท่าน
 • ให้บริการแก่ท่าน อาทิ สถานะคำสั่งซื้อ และสถานะการส่งสินค้า
 • ดำเนินการในเรื่องธุรกรรมการชำระเงินของท่าน
 • สร้างและจัดการกับบัญชีออนไลน์ของท่าน
 • ติดต่อ จัดการและดำเนินการเรื่องการมีส่วนร่วมของท่านในเรื่องกิจกรรม การชิงรางวัล การสำรวจ และข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ รวมถึงประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงธุรกิจของเรา อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ ๆ และกิจกรรมพิเศษของสมาชิก แอสเทลลา สตาร์ คลับ นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลของท่านในทางอื่น ๆ ซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นการเฉพาะในเวลาที่รวบรวมข้อมูล


4. ข้อมูลที่เรารวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ
เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ เราจะเก็บข้อมูลบางประการด้วยวิธีการอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น คุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน

เทคโนโลยีที่เราใช้

4.1 คุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อัตโนมัติ อาทิ เว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน จุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์การใช้งานและจำแนกท่านจากผู้ใช้อื่น ๆ บนเว็บไซต์บริษัท คุกกี้นี้ช่วยให้เรามอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ เมื่อท่านทำการเปิดเว็บไซต์ของเรา และยังช่วยให้เราพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นอีกด้วย โดยการใช้งานเว็บไซต์ของเรานี้ ท่านตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา

4.2 การให้บริการวิเคราะห์เว็บโดยบุคคลภายนอก
เราอาจใช้บริการวิเคราะห์เว็บโดยบุคคลภายนอก (อาทิ กูเกิลอนาลิติกส์และเฟสบุ๊คพิกเซล) สำหรับเว็บไซต์นี้และ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเรา ทั้งนี้ ผู้ให้บริการที่ให้บริการเหล่านี้อาจใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น คุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน ช่วยในการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าเยี่ยมชม ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการเหล่านี้ (ซึ่งรวมทั้งที่อยู่ไอพี) จะถูกเปิดเผยต่อผู้ให้บริการเหล่านี้ ซึ่งเป็นผู้ใช้ข้อมูลในการประเมินการใช้เว็บไซต์ ท่านอาจปิดและ/หรือไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการเหล่านี้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กิจกรรมการเยี่ยมชมของท่านบนเว็บไซด์นี้ได้เป็นรายกรณีไป


5. ข้อมูลที่เราให้ผู้อื่นร่วมใช้
เราจะไม่ทำการขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่าน นอกจากที่กล่าวถึงในที่นี้ เราอาจให้บุคคลอื่นร่วมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้
 • ส่วนผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ดำเนินการให้บริการแทนเราตามคำสั่งของเรานั้น เรามิได้ให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้ หรือขาย หรือเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่ตามที่จำเป็นในการดำเนินการให้บริการแทนเรา หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตัวอย่างของผู้ให้บริการเหล่านี้รวมถึงองค์กรที่ดำเนินกระบวนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต จัดการตามคำสั่งซื้อ จัดการด้านการขนส่ง และให้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ และบริการด้านการตลาด
 • บุคคลภายนอกอื่น ๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากท่าน

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน (1) ถ้ากฎหมายหรือกระบวนพิจารณาคดีกำหนดให้เราต้องทำเช่นนั้น หรือ (2) เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยมีความจำเป็น หรือเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพ หรือการสูญเสียทางการเงิน หรือที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนกิจกรรมที่น่าสงสัย หรือการทำผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นจริง


6. สิทธิและทางเลือกของท่าน
เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ที่ท่านมีความสามารถในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองได้ ท่านมีสิทธิในการร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทถือครองไว้อยู่ หรือสอบถามบริษัทเพื่อปรับปรุงข้อมูล หรือขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ และหากเป็นความประสงค์ของท่าน ท่านอาจขอให้บริษัทไม่ทำการติดต่อท่านอีกต่อไปก็ได้ บริษัทจะไม่ทำการติดต่อท่านสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด ถ้าหากว่าท่านไม่อนุญาต และ ท่านสามารถเลือกที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกแอสเทลลา สตาร์ คลับ ได้ตลอดเวลา


7. วิธีที่เราป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เรามีเครื่องป้องกันที่เหมาะสมในทางบริหาร ทางเทคนิค และทางกายภาพ ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรา เพื่อไม่ให้ถูกทำลาย สูญเสีย เปลี่ยนแปลง เข้าถึง เปิดเผย หรือใช้โดยอุบัติเหตุ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์แบบ บริษัทมิอาจรับประกันหรือให้สัญญาได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะยังคงปลอดภัยได้ในทุกสถานการณ์


8. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์อื่น ๆ
เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อความสะดวกของท่านและเพื่อให้ท่านทราบข้อมูล เว็บไซต์เหล่านี้อาจไม่ได้จัดการและควบคุมโดยเรา เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกครั้งที่ท่านไปเยี่ยมชม ในกรณีที่เรามิได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปนั้น เราจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ การใช้งานใด ๆ หรือการปฏิบัติในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้น


9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่บริษัทได้ทำต่อ นโยบายความเป็นส่วนตัวในอนาคต บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบโดยการโพสบนหน้าเว็ปไซด์นี้ และ/หรือแจ้งท่านไปยังอีเมล์ ขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่มีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทได้แสดงวันที่ที่ชัดเจนไว้ในส่วนบนสุดของนโยบายว่าได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุดเมื่อใด


10. วิธีการติดต่อเรา
หากท่านมีคำถาม หรือ ข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ ประสงค์จะร้องขอสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทถือครองอยู่ โปรดติดต่อกับเราโดยส่งอีเมล์ไปที่ [email protected] หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 092-238-2222 หรือ

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท แอสเทลลา คอสเมซูติคอล จำกัด
เลขที่ 7/1 ซอยนางลิ้นจี่ 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีความขัดแย้งระหว่างภาษา ให้ยึดภาษาไทยเป็นหลัก

กลับสู่ด้านบน