การคืนและเปลี่ยนสินค้า

เหตุผลที่ต้องซื้อผลิตภัณฑ์แอสเทลลาที่ www.astellacosmetics.com

1. ยินดีคืนเงินหากไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์
หากมีสิ่งใดที่ทำให้ท่านไม่พึงพอใจในการสั่งซื้อกับ astellacosmetics.com โปรดส่งสินค้ากลับมาให้เราภายใน 7 วันหลังจากวันซื้อ โดยทำคำร้องเป็นหนังสือส่งมาที่ [email protected] เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติรับคืน ตามรายละเอียดขั้นตอนในข้อ (2) "ฉันจะคืนและเปลี่ยนสินค้าอย่างไร" โดยที่บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในกระบวนการพิจารณาคืนเงินค่าสินค้า และจะดำเนินการคืนเงินให้ได้แก่ท่าน ภายใน 7-14 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับคืนผลิตภัณฑ์นั้นสมบูรณ์ตามเงื่อนไข

**หมายเหตุ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติรับคืนสินค้าหากการคืนสินค้าไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับท่านไว้ ทางบริษัทสามารถปฏิเสธการรับคืนสินค้าในครั้งนั้นได้


2. ฉันจะคืนและเปลี่ยนสินค้าอย่างไร?
หากท่านประสงค์ที่จะคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อผ่าน astellacosmetics.com กรุณาทำตามขั้นตอนข้างล่างนี้

1) ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โดยทำคำร้องเป็นหนังสือส่งมาที่ [email protected] เพื่อแจ้งความประสงค์ในการคืนของ

*โปรดทราบว่า ผลิตภัณฑ์ของแอสเทลลาจะถูกจัดเก็บไว้ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลา หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเราที่ 092-238-2222 (กรุณาแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อของท่านทุกครั้งเมื่อติดต่อเรา)

** โปรดทราบว่า เงื่อนไขในการรับคืนสินค้า ครอบคลุมไปถึงการรับคืนสินค้า อันเนื่องมาจากลูกค้าเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้อย่างรุนแรง โดยลูกค้าสามารถติดต่อทางเรา เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของปัญหา โดยสินค้าที่เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้นั้น จะต้องถูกใช้ไม่เกินกว่าหนึ่งในสี่ของปริมาณบรรจุสินค้าตามที่ระบุไว้ในฉลากสินค้า โดยยื่นเรื่องมายังทางบริษัท โดยระบุอาการแพ้พร้อมกับใบรับรองแพทย์ เพื่อทางบริษัทจะได้ดำเนินการตรวจสอบเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ หากท่านเคยมีประวัติการแพ้เครื่องสำอาง หรือไม่แน่ใจในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่อาจทำให้ท่านเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้อย่างรุนแรง โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราก่อนทำการซื้อสินค้าทุกครั้ง โดยติดต่อเราที่ 092-238-2222

2) เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการเพื่อแจ้งผลการอนุมัติการคืนสินค้าหรือขอเอกสารรับรองเพิ่มเติม

3) ถ้าการคืนสินค้าของท่านได้ถูกอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะนัดวันและเวลารับของคืนจากท่าน

4) เราขอความกรุณาท่านส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับพัสดุที่มากับผลิตภัณฑ์ เช่น หีบห่อ หรืออื่น ๆ ในสภาพดีดังเดิม ทั้งนี้ ต้องไม่มีการแกะ หรือ เปิดผลิตภัณฑ์ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ทั้งสิ้น และกรุณาห่อสินค้าอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง  มิเช่นนั้น เราอาจขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุมัติรับคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในกรณีนี้ได้

5) จากนั้นเมื่อเราได้รับคืนสินค้าจากท่านกลับเข้ามาที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเราเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการเรื่องการคืนเงินค่าสินค้าให้ท่าน โดยวิธีดังกล่าวนี้
  • หากท่านชำระด้วยบัตรเครดิต ทางเราจะคืนเงินผ่านบัตรเครดิตที่ท่านใช้ซื้อของบน astellacosmetics.com
  • สำหรับสินค้าที่ชำระค่าสินค้าด้วยการโอนเงินหรือจ่ายด้วยเงินสด ทางเราจะโอนเงินคืนกลับเข้าบัญชีธนาคารของท่านตามรายละเอียดที่ปรากฏบนใบสั่งซื้อที่ท่านให้ไว้กับเรา (โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนของท่าน เพื่อยืนยันตัวตน)

*โปรดทราบว่าการคืนเงินจะใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น 7-14 วันทำการ หลังจากยกเลิกการสั่งซื้อ หรือ คืนสินค้า

6) ทางเราจะออกเอกสารใบลดหนี้ให้ท่านพร้อมกับการทำเรื่องคืนเงินโดยที่เอกสารจะถูกส่งไปยังที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารการเรียกเก็บเงินตามที่ท่านให้ไว้กับเรา

เราขออภัยในส่วนของการคืนเงินนั้น เราไม่สามารถคืนเงินค่าขนส่ง หรือค่าธรรมเนียมการชำระเงินที่ท่านอาจถูกเรียกเก็บจากธนาคารของท่าน หรือค่าอื่นใดให้ท่านได้ อันนอกเหนือไปจากค่าผลิตภัณฑ์ได้ ในกรณีที่ท่านได้รับสินค้าที่เสียหายโปรดติดต่อเราทันทีเพื่อช่วยเหลือ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อ (3) "สินค้าที่ฉันได้รับมีความเสียหาย ฉันควรทำอย่างไร?"

เราจะดำเนินการขอคืนสินค้าให้ท่านโดยเร็วที่สุด

**หมายเหตุ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติรับคืนสินค้าหากการคืนสินค้าไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับท่านไว้ทางบริษัทสามารถปฏิเสธการรับคืนสินค้าในครั้งนั้นได้

หากท่านมีคำถามเรื่องการคืนสินค้า กรุณาติดต่อเราทางอีเมล์ [email protected] หรือทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 092-238-2222


3. สินค้าที่ฉันได้รับมีความเสียหาย ฉันควรทำอย่างไร?
หากสินค้าที่ได้รับเสียหาย กรุณาเก็บกล่องบรรจุภัณฑ์และรายการสินค้าทั้งหมดและติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดที่ทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 092-238-2222


4. ฉันทำการสั่งซื้อสินค้าผิดรายการ/ได้รับสินค้าผิดรายการ ฉันควรคืนสินค้าไหม?
หากรายการสั่งซื้ออนไลน์ของท่านไม่ตรงตามที่คาดหวัง กรุณาติดต่อ 092-238-2222 เพื่อขอความช่วยเหลือ

กลับสู่ด้านบน